Georg Friedrich Händel
MESSIAS (1742)
Englanninkieliset tekstit: Raamattu, koonnut Charles Jennens

PART I

Sinfonia

Comfort ye my people, tenori
Comfort ye, comfort ye my people, saith your God;
Speak ye comfortably to Jerusalem,
and cry unto her, that her warfare is accomplished,
that her iniquity is pardoned.
The voice of him that crieth in the wilderness,
prepare ye the way of the Lord,
make straight in the desert a highway for our God.
(Isaiah 40:1–3)

Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani,
sanoo teidän Jumalanne.
Puhukaa suloisesti Jerusalemille
ja julistakaa sille, että sen vaivanaika on päättynyt,
että sen velka on sovitettu.
Huutava ääni kuuluu:
Valmistakaa Herralle tie erämaahan,
tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.
(Jesaja 40:1–3)

Ev’ry valley shall be exalted, tenori
Ev’ry valley shall be exalted,
and ev’ry moutain and hill made low,
the crooked straight and the rough places plain.
(Isaiah 40:4)

Kaikki laaksot korotettakoon,
kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon;
koleikot tulkoot tasangoiksi
ja kalliolouhut lakeaksi maaksi.
(Jesaja 40:4)

And the glory of the Lord, kuoro
And the glory of the Lord shall be revealed,
and all flesh shall see it together;
for the mouth of the Lord hath spoken it.
(Isaiah 40:5)

Herran kunnia ilmestyy:
kaikki liha saa sen nähdä.
Sillä Herran suu on puhunut.
(Jesaja 40:5)

Thus saith the Lord of hosts, basso
Thus saith the Lord, the Lord of hosts;
Yet once a little while,
and I will shake the heav’ns and the earth;
the sea and the dry land;
And I will shake all nations;
and the desire of all nations shall come.
(Haggai 2:6–7)

The Lord, whom ye seek,
shall suddenly come to His temple,
even the messenger of the Covenant,
whom you delight in:
behold, He shall come, saith the Lord of hosts.
(Malachi 3:1)

Sillä näin sanoo Herra Sebaot:
Vielä vähän aikaa,
ja minä liikutan taivaat ja maan,
meren ja kuivan.
Ja minä liikutan kaikki pakanakansat,
ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat.
(Haggai 2:6-7)

Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra,
jota te etsitte,
ja liiton enkeli,
jota te halajatte.
Katso hän tulee,
sanoo Herra Sebaot.
(Malakia 3:1)

But who may abide the day of His coming, altto
But who may abide the day of His coming?
And who shall stand when He appeareth?
For He is like a refiner’s fire.
(Malachi 3:2)

Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän,
ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy?
Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli.
(Malakia 3:2)

And He shall purify the sons of Levi, kuoro
And He shall purify the sons of Levi,
that they may offer unto the Lord
an offering in righteousness.
(Malachi 3:3)

Ja hän puhdistaa Leevin pojat,
ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja
vanhurskaudessa.
(Malakia 3:3)

Behold, a virgin shall conceive, altto
Behold, a virgin shall conceive and bear a son,
and shall call His name Emmanuel,
’God with us’.
(Isaiah 7:14; Matthew 1:23)

Katso, neitsyt tulee raskaaksi
ja synnyttää pojan
ja antaa hänelle nimen Immanuel.
Jumala meidän kanssamme.
(Jesaja 7:14; Matteus 1:23)

O thou that tellest good tidings to Zion, altto & kuoro
O thou that tellest good tidings to Zion,
get thee up into the high mountain;
O thou that tellest good tidings to Jerusalem,
lift up thy voice with strength;
lift it up, be not afraid,
say unto the cities of Judah,
Behold your God!
(Isaiah 40:9)

Arise, shine, for thy light is come,
and the glory of the Lord is risen upon thee.
(Isaiah 60:1)

Nouse korkealle vuorelle,
Siion, sinä ilosanoman tuoja;
korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem,
sinä ilosanoman tuoja.
Korota, älä pelkää,
sano Juudan kaupungille:
Katso, teidän Jumalanne!
(Jesaja 40:9)

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee,
ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi.
(Jesaja 60:1)

For behold, darkness shall cover the earth, basso
For behold, darkness shall cover the earth,
and gross darkness the people:
but the Lord shall arise upon thee,
and His glory shall be seen upon thee.
And the Gentiles shall come to thy light,
and kings to the brightness of thy rising.
(Isaiah 60:2–3)

Sillä katso, pimeys peittää maan
ja synkeys kansat,
mutta sinun ylitsesi koittaa Herra,
ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.
Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti,
kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti.
(Jesaja 60:2–3)

The people that walked in darkness have seen a great light, basso
The people that walked in darkness
have seen a great light;
and they that dwell in the land of the shadow of death,
upon them hath the light shined.
(Isaiah 9:2)

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valkeuden;
jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
niille loistaa valkeus.
(Jesaja 9:1)

For unto us a child is born, kuoro
For unto us a child is born,
unto us a son is given;
and the government shall be upon His shoulder;
and His name shall be called
Wonderful, Counsellor,
The Mighty God,
The Everlasting Father,
The Prince of Peace.
(Isaiah 9:6)

Sillä lapsi on meille syntynyt,
poika on meille annettu,
jonka hartioilla on herraus,
ja hänen nimensä on
Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.
(Jesaja 9:5)

Pifa (Pastoral Symphony)

There were shepherds abiding in the fields, sopraano
There were shepherds abiding in the field,
keeping watch over their flocks by night.
(Luke 2:8)

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla
vartioimassa yöllä laumaansa.
(Luukas 2:8)

And lo, the angel of the Lord came upon them, sopraano
And lo, the angel of the Lord came upon them,
and the glory of the Lord shone round about them,
and they were sore afraid.
(Luke 2:9)

Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli,
ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään,
ja he peljästyivät suuresti.
(Luukas 2:9)

And the angel said unto them, sopraano
And the angel said unto them,
Fear not: for behold, I bring you good tidings of great joy,
which shall be to all people.
For unto you is born this day in the city of David,
a Saviour, which is Christ the Lord.
(Luke 2:10–11)

Mutta enkeli sanoi heille: Älkää peljätkö;
sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tuleva kaikelle kansalle:
teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja,
joka on Kristus, Herra,
Daavidin kaupungissa.
(Luukas 2:10–11)

And suddenly there was with the angel, sopraano
And suddenly there was with the angel
a multitude of the heav’nly host,
praising God, and saying:
(Luke 2:13)

Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa
suuri joukko taivaallista sotaväkeä,
ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
(Luukas 2:13)

Glory to God in the highest, kuoro
‘Glory to God in the highest,
and peace on earth,
good will towards men.’
(Luke 2:14)

“Kunnia Jumalalle korkeuksissa,
ja maassa rauha ihmisten kesken,
joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!”
(Luukas 2:14)

Rejoice greatly, O daughter of Zion, sopraano
Rejoice greatly, O daughter of Zion,
shout, O daughter of Jerusalem;
behold, thy King cometh unto thee.
He is the righteous Saviour;
and He shall speak peace unto the heathen.
(Zecharaiah 9:9–10)

Iloitse suuresti, tytär Siion,
riemuitse, tytär Jerusalem,
sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle!
Vanhurskas ja auttaja hän on
ja hän julistaa rauhan kansoille.
(Sakarja 9:9–10)

Then shall the eyes of the blind be opened, altto
Then shall the eyes of the blind be open’d,
and the ears of the deaf unstopped;
then shall the lame man leap as a hart,
and the tongue of the dumb shall sing.
(Isaiah 35:5–6)

Silloin avautuvat sokeain silmät
ja kuurojen korvat aukenevat.
Silloin rampa hyppii niinkuin peura
ja mykän kieli riemuun ratkeaa.
(Jesaja 35: 5-6)

He shall feed His flock like a shepherd, altto & sopraano
He shall feed His flock like a shepherd:
and He shall gather the lambs with His arm,
and carry them in His bosom,
and gently lead those that are with young.
(Isaiah 40:11)

Come unto Him, all ye that labour,
come unto Him that are heavy laden,
and He will give you rest.
Take his yoke upon you, and learn of Him;
for He is meek and lowly of heart:
and ye shall find rest unto your souls.
(Matthew 11:28–29)

Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa,
kokoaa karitsat käsivarrellensa
ja kantaa niitä sylissään,
johdattelee imettäviä lampaita.
(Jesaja 40:11)

Tulkaa minun tyköni,
kaikki työtätekeväiset
ja raskautetut,
niin minä annan teille levon.
Ottakaa minun ikeeni päällenne
ja oppikaa minusta,
sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä;
niin te löydätte levon sielullenne.
(Matteus 11:28–29)

His yoke is easy, kuoro
His yoke is easy, and His burden is light.
(Matthew 11:30)

Sillä minun ikeeni on sovelias,
ja minun kuormani on keveä.
(Matteus 11:30)

PART II

Behold the Lamb of God, kuoro
Behold the Lamb of God,
that taketh away the sin of the world.
(John 1:29)

Katso Jumalan Karitsa,
joka ottaa pois maailman synnin!
(Johannes 1:29)

He was despised and rejected of men, altto
He was despised and rejected of men,
a man of sorrows and acquainted with grief.
(Isaiah 53:3)

He gave His back to the smiters,
and His cheeks to them that plucked off His hair:
He hid not His face from shame and spitting.
(Isaiah 50:6)

Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä,
kipujen mies ja sairauden tuttava.
(Jesaja 53:3)

Selkäni minä annoin lyötäväksi,
poskieni parran revittäväksi,
en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä.
(Jesaja 50:6)

Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows, kuoro
Surely He hath borne our griefs,
and carried our sorrows:
He was wounded for our transgressions,
He was bruised for our iniquities;
the chastisement of our peace was upon Him.
(Isaiah 53:4–5)

Mutta totisesti,
meidän sairautemme hän kantoi,
hän on haavoitettu
meidän rikkomustemme tähden,
runneltu meidän pahain tekojemme tähden.
Rangaistus oli hänen päällänsä,
että meillä rauha olisi.
(Jesaja 53:4–5)

And with His stripes we are healed, kuoro
And with His stripes we are healed.
(Isaiah 53:5)

Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
(Jesaja 53:5)

All we like sheep have gone astray, kuoro
All we, like sheep, have gone astray,
we have turned ev’ry one to his own way;
and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all.
(Isaiah 53:6)

Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat,
kukin meistä poikkesi omalle tielleen.
Mutta Herra heitti hänen päällensä
kaikkien meidän syntivelkamme.
(Jesaja 53:6)

All they that see Him laugh Him to scorn, tenori
All they that see Him laugh Him to scorn;
they shoot out their lips,
and shake their heads, saying:
(Psalm 22:7)

Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua,
levittelevät suutansa,
nyökyttävät ilkkuen päätään:
(Psalmi 22:8)

He trusted in God that He would deliver Him, kuoro
He trusted in God that He would deliver Him:
let Him deliver Him, if He delight in Him.
(Psalm 22:8)

Jätä asiasi Herran haltuun.
Hän vapahtakoon hänet,
hän pelastakoon hänet,
koska on häneen mielistynyt.
(Psalmi 22:9)

Thy rebuke hath broken His heart, tenori
Thy rebuke hath broken His heart;
He is full of heaviness.
He looked for some to have pity on Him,
but there was no man,
neither found He any to comfort him.
(Psalm 69:20)

Häväistys on särkenyt minun sydämeni,
minä olen käynyt heikoksi;
minä odotin sääliä,
mutta en saanut,
ja louduttajia, mutta en löytänyt.
(Psalmit 69:21)

Behold, and see if there be any sorrow, tenori
Behold, and see if there be any sorrow
like unto His sorrow!
(Lamentations 1:12)

Katsokaa ja nähkää:
onko kipua,
minun kipuni vertaista.
(Valitusvirret 1:12)

He was cut off out of the land, tenori
He was cut off out of the land of the living;
for the transgressions of Thy people
was He stricken.
(Isaiah 53:8)

Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta;
minun kansani rikkomuksen tähden
kohtasi rangaistus häntä.
(Jesaja 53:8)

But Thou didst not leave His soul in hell, tenori
But Thou didst not leave His soul in hell,
nor didst Thou suffer Thy Holy One to see corruption.
(Psalm 16:10)

Sillä sinä et hylkää
minun sieluani tuonelaan
etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.
(Psalmit 16:10)

Lift up your heads, O ye gates, kuoro
Lift up your heads, O ye gates,
and be ye lift up, ye everlasting doors,
and the King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory?
The Lord strong and mighty;
the Lord mighty in battle,
Lift up your heads, O ye gates,
and be ye lift up, ye everlasting doors,
and the King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory?
The Lord of Hosts:
He is the King of Glory.
(Psalm 24:7–10)

Nostakaa päänne, te portit,
nostakaa päänne, te ikuiset ovet,
kunnian kuninkaan käydä sisälle!
Kuka on se kunnian kuningas?
Hän on herra, väkevä ja voimallinen,
Herra, voimallinen sodassa.
Nostakaa päänne, te portit,
nostakaa päänne, te ikuiset ovet,
kunnian kuninkaan käydä sisälle!
Kuka on se kunnian kuningas?
Hän on Herra Sebaot,
hän on kunnian kuningas.
(Psalmit 24:7–10)

Thou art gone up on high, altto
Thou art gone up on high;
Thou hast led captivity captive,
and received gifts for men,
yea, even from Thine enemies,
that the Lord God might dwell among them.
(Psalm 68:18)

Sinä astuit ylös korkeuteen,
otit vankeja saaliiksesi,
sait ihmisiä lahjaksesi:
niskoittelijatkin
joutuvat asumaan
Herran Jumalan tykönä.
(Psalmit 68:19)

How beautiful are the feet, sopraano
How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace,
and bring glad tidings of good things.
(Romans 10:15)

Kuinka suloiset ovat niiden jalat,
jotka hyvää sanomaa julistavat!
(Kirje roomalaisille 10:15)

Why do the nations so furiously rage together, basso
Why do the nations so furiously rage together:
and why do the people imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up,
and the rulers take counsel together
against the Lord and against His anointed.
(Psalm 2:1–2)

Miksi pakanat pauhaavat
ja kansat turhia ajattelevat?
Maan kuninkaat nousevat,
ruhtinaat yhdessä neuvottelevat
Herraa ja hänen voideltuansa vastaan.
(Psalmit 2:1–2)

Let us break their bonds asunder, kuoro
Let us break their bonds asunder
and cast away their yokes from us.
(Psalm 2:3)

Katkaiskaamme heidän kahleensa,
heittäkäämme päältämme heidän köytensä.
(Psalmit 2:3)

He that dwelleth in heaven, tenori
He that dwelleth in Heav’n shall laugh them to scorn;
The Lord shall have them in derision.
(Psalm 2:4)

Hän, joka taivaassa asuu, nauraa;
Herra pilkka heitä.
(Psalmit 2:4)

Thou shalt break them with a rod of iron, tenori
Thou shalt break them with a rod of iron;
thou shalt dash them in pieces like a potter’s vessel.
(Psalm 2:9)

Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat,
niinkuin saviastian
sinä särjet heidät.
(Psalmit 2:9)

Hallelujah, kuoro
Hallelujah,
for the Lord God Omnipotent reigneth,
Hallelujah!
The kingdom of this world
is become the kingdom of our Lord
and of His Christ;
and He shall reign for ever and ever,
King of Kings, and Lord of Lords.
Hallelujah!
(Revelation 19:6; 11:15; 19:16)

Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme,
Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
Maailman kuninkuus on tullut
meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa,
ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.
Kuningasten Kuningas ja herrain Herra.
Halleluja.
(Johanneksen ilmestys19:6; 11:15; 19:16)

PART III

I know that my Redeemer liveth, sopraano
I know that my Redeemer liveth,
and that He shall stand
at the latter day upon the earth.
And though worms destroy this body,
yet in my flesh shall I see God.
(Job 19:25–26)

For now is Christ risen from the dead,
the first fruits of them that sleep.
(I Corinthians 15:20)

Mutta minä tiedän lunastajani elävän,
ja viimeisenä hän on
seisova multien päällä.
Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu
ja olen ruumiistani irti,
saan minä nähdä Jumalan.
(Job 19:25–26)

Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista,
esikoisena kuoloon nukkuneista.
(1. Kirje korinttilaisille 15:20)

Since by man came death, kuoro
Since by man came death,
by man came also the resurrection of the dead.
For as in Adam all die,
even so in Christ shall all be made alive.
(I Corinthians 15:21–22)

Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta,
niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus
tullut ihmisen kautta.
Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa,
niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa.
(1. Kirje korinttilaisille 15:21–22)

Behold, I tell you a mystery, basso
Behold, I tell you a mystery:
we shall not all sleep,
but we shall all be chang’d in a moment,
in the twinkling of an eye, at the last trumpet.
(I Corinthians 15:51–52)

Katso, minä sanon teille salaisuuden:
emme kaikki kuolemaan nuku,
mutta kaikki me muutumme,
yhtäkkiä, silmänräpäyksessä,
viimeisen pasuunan soidessa.
(1. Kirje korinttilaisille 15:51–52)

The trumpet shall sound, basso
The trumpet shall sound,
and the dead shall be rais’d incorruptible,
and we shall be chang’d.
For this corruptible must put on incorruption,
and this mortal must put on immortality.
(I Corinthians 15:52–53)

Sillä pasuuna soi,
ja kuolleet nousevat katoamattomina,
ja me muutumme.
Sillä tämän katoavaisen
pitää pukeutuman katoamattomuuteen,
ja tämän kuolevaisen
pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
(1. Kirje korinttilaisille 15:52–53)

Worthy is the Lamb & Amen, kuoro
Worthy is the Lamb that was slain,
and hath redeemed us to God by His blood,
to receive power, and riches, and wisdom,
and strength, and honour, and glory, and blessing.
Blessing and honour, glory and power be unto Him
that sitteth upon the throne,
and unto the Lamb,
for ever and ever.
(Revelation 5:12–14)
Amen.

Karitsa, joka on teurastettu,
on arvollinen saamaan
voiman ja rikkauden ja viisauden
ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen.
Hänelle, joka valtaistuimella istuu,
ja Karitsalle ylistys ja kunnia
ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti.
(Johanneksen ilmestys 5:12–13)
Aamen.

ENG–SVENSKA

Georg Friedrich Händel
MESSIAS (1742)
Engelska texter: Bibel, sammanställd av Charles Jennens

PART I

Sinfonia

Comfort ye my people, tenor
Comfort ye, comfort ye my people, saith your God;
Speak ye comfortably to Jerusalem,
and cry unto her, that her warfare is accomplished,
that her iniquity is pardoned.
The voice of him that crieth in the wilderness,
prepare ye the way of the Lord,
make straight in the desert a highway for our God.
(Isaiah 40:1–3)

Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.
Ge nytt mod åt Jerusalem,
kungör att hennes träldom är över,
att hennes skuld är sonad,
att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder.
En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
(Jesaja 40:1–3)

Ev’ry valley shall be exalted, tenor
Ev’ry valley shall be exalted,
and ev’ry moutain and hill made low,
the crooked straight and the rough places plain.
(Isaiah 40:4)

Alla dalar skall höjas,
alla berg och höjder sänkas.
Oländig mark skall jämnas och branter bli till slätt.
(Jesaja 40:4)

And the glory of the Lordkör
And the glory of the Lord shall be revealed,
and all flesh shall see it together;
for the mouth of the Lord hath spoken it.
(Isaiah 40:5)

Herrens härlighet skall uppenbaras,
och alla människor skall se det.
Herren har talat.
(Jesaja 40:5)

Thus saith the Lord of hosts, bas
Thus saith the Lord, the Lord of hosts;
Yet once a little while,
and I will shake the heav’ns and the earth;
the sea and the dry land;
And I will shake all nations;
and the desire of all nations shall come.
(Haggai 2:6–7)

The Lord, whom ye seek,
shall suddenly come to His temple,
even the messenger of the Covenant,
whom you delight in:
behold, He shall come, saith the Lord of hosts.
(Malachi 3:1)

Ty så säger Herren Sebaot:
Inom kort, mycket snart,
skall jag skaka himmel och jord, hav och land.
Jag skall skaka om alla folk,
de skall komma hit med sina dyrbarheter.
(Haggaj 2:6–7)

Herren, som ni söker,
plötsligt skall han komma till sitt tempel,
den härskare som ni ber om,
den förbundets budbärare som ni begär.
Se, han kommer, säger Herren Sebaot.
(Malaki 3:1)

But who may abide the day of His coming, alt
But who may abide the day of His coming?
And who shall stand when He appeareth?
For He is like a refiner’s fire.
(Malachi 3:2)

Men vem kan uthärda dagen då han kommer?
Vem kan bestå när han visar sig?
Han är som smältarens eld.
(Malaki 3:2)

And He shall purify the sons of Levi, kör
And He shall purify the sons of Levi,
that they may offer unto the Lord
an offering in righteousness.
(Malachi 3:3)

Han skall rena leviterna,
så att de kan bära fram offergåvor åt Herren
på det rätta sättet.
(Malaki 3:3)

Behold, a virgin shall conceive, alt
Behold, a virgin shall conceive and bear a son,
and shall call His name Emmanuel,
’God with us’.
(Isaiah 7:14; Matthew 1:23)

Jungfrun skall bli havande och föda en
son, och man skall ge honom namnet
Immanuel (det betyder: Gud med oss).
(Jesaja 7:14; Matteusevangelie 1:23) 

O thou that tellest good tidings to Zion, alt & kör
O thou that tellest good tidings to Zion,
get thee up into the high mountain;
O thou that tellest good tidings to Jerusalem,
lift up thy voice with strength;
lift it up, be not afraid,
say unto the cities of Judah,
Behold your God!
(Isaiah 40:9)

Arise, shine, for thy light is come,
and the glory of the Lord is risen upon thee.
(Isaiah 60:1)

Gå upp på ett högt berg med ditt
glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud
med hög röst, Jerusalem. Ropa, var
inte rädd, säg till Judas städer: Er Gud
kommer!
(Jesaja 40:9)

Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här,
Herrens härlighet går upp över dig.
(Jesaja 60:1)

For behold, darkness shall cover the earth, bas
For behold, darkness shall cover the earth,
and gross darkness the people:
but the Lord shall arise upon thee,
and His glory shall be seen upon thee.
And the Gentiles shall come to thy light,
and kings to the brightness of thy rising.
(Isaiah 60:2–3)

Jorden är höljd i mörker, töcken omger
folken, men över dig skall Herren stråla,
över dig skall hans härlighet visa sig.
Folken skall vandra mot ditt ljus, kungar
mot glansen av din soluppgång.
(Jesaja 60:2–3)

The people that walked in darkness have seen a great light, bas
The people that walked in darkness
have seen a great light;
and they that dwell in the land of the shadow of death,
upon them hath the light shined.
(Isaiah 9:2)

Det folk som vandrar i mörkret ser ett
stort ljus, över dem som bor i mörkrets
land strålar ljuset fram.
(Jesaja 9:2)

For unto us a child is born, kör
For unto us a child is born,
unto us a son is given;
and the government shall be upon His shoulder;
and His name shall be called
Wonderful, Counsellor,
The Mighty God,
The Everlasting Father,
The Prince of Peace.
(Isaiah 9:6)

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är
hans namn: Allvis härskare, Gudomlig
hjälte, Evig fader, Fredsfurste.
(Jesaja 9:6)

Pifa (Pastoral Symphony)

There were shepherds abiding in the fields, sopran
There were shepherds abiding in the field,
keeping watch over their flocks by night.
(Luke 2:8)

I samma trakt låg några herdar ute och
vaktade sin hjord om natten.
(Lukasevangeliet 2:8)

And lo, the angel of the Lord came upon them, sopran
And lo, the angel of the Lord came upon them,
and the glory of the Lord shone round about them,
and they were sore afraid.
(Luke 2:9)

Då stod Herrens ängel framför dem och
Herrens härlighet lyste omkring dem,
och de greps av stor förfäran.
(Lukasevangeliet 2:9)

And the angel said unto them, sopran
And the angel said unto them,
Fear not: for behold, I bring you good tidings of great joy,
which shall be to all people.
For unto you is born this day in the city of David,
a Saviour, which is Christ the Lord.
(Luke 2:10–11)

Men ängeln sade till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er
om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad,
han är Messias, Herren.
(Lukasevangeliet 2:10–11) 

And suddenly there was with the angel, sopran
And suddenly there was with the angel
a multitude of the heav’nly host,
praising God, and saying:
(Luke 2:13)

Och plötsligt var där tillsammans med
ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
(Lukasevangeliet 2:13) 

Glory to God in the highest, kör
‘Glory to God in the highest,
and peace on earth,
good will towards men.’
(Luke 2:14)

Ära i höjden åt Gud och på jorden
fred åt dem han har utvalt.
(Lukasevangeliet 2:14)

Rejoice greatly, O daughter of Zionsoprano
Rejoice greatly, O daughter of Zion,
shout, O daughter of Jerusalem;
behold, thy King cometh unto thee.
He is the righteous Saviour;
and He shall speak peace unto the heathen.
(Zecharaiah 9:9–10)

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han,
och han skall förkunna fred för folken.
(Sakarja 9:9–10) 

Then shall the eyes of the blind be opened, alt
Then shall the eyes of the blind be open’d,
and the ears of the deaf unstopped;
then shall the lame man leap as a hart,
and the tongue of the dumb shall sing.
(Isaiah 35:5–6)

Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron höra.
Då skall den lame hoppa som en hjort
och den stumme brista ut i jubel.
(Jesaja 35:5–6)

He shall feed His flock like a shepherd, alt & sopran
He shall feed His flock like a shepherd:
and He shall gather the lambs with His arm,
and carry them in His bosom,
and gently lead those that are with young.
(Isaiah 40:11)

Come unto Him, all ye that labour,
come unto Him that are heavy laden,
and He will give you rest.
Take his yoke upon you, and learn of Him;
for He is meek and lowly of heart:
and ye shall find rest unto your souls.
(Matthew 11:28–29)

Som en herde vallar han sin hjord.
Han tar upp lammen i sin famn och bär dem
i sina armar, han driver tackorna varligt.
(Jesaja 40:11)

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig,
som har ett milt och ödmjukt hjärta,
så skall ni finna vila för er själ.
(Matteusevangeliet 11:28–29)

His yoke is easy, kör

His yoke is easy, and His burden is light.
(Matthew 11:30)

Hans ok är skonsamt
och hans börda är lätt.
(Matteusevangeliet 11:30)

PART II

Behold the Lamb of God, kör
Behold the Lamb of God,
that taketh away the sin of the world.
(John 1:29)

Där är Guds lamm
som tar bort världens synd.
(Johannesevangeliet 1:29)

He was despised and rejected of men, alt
He was despised and rejected of men,
a man of sorrows and acquainted with grief.
(Isaiah 53:3)

He gave His back to the smiters,
and His cheeks to them that plucked off His hair:
He hid not His face from shame and spitting.
(Isaiah 50:6)

Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom.
(Jesaja 53:3)

Han lät dem prygla sin rygg
och slita honom i skägget,
han gömde inte ansiktet när de skymfade honom
och spottade på honom.
(Jesaja 50:6)

Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows, kör
Surely He hath borne our griefs,
and carried our sorrows:
He was wounded for our transgressions,
He was bruised for our iniquities;
the chastisement of our peace was upon Him.
(Isaiah 53:4–5)

Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led!
Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas.
(Jesaja 53:4–5)

And with His stripes we are healed, kör
And with His stripes we are healed.
(Isaiah 53:5)

Hans sår gav oss bot.
(Jesaja 53:5)

All we like sheep have gone astray, kör
All we, like sheep, have gone astray,
we have turned ev’ry one to his own way;
and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all.
(Isaiah 53:6)

Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
(Jesaja 53:6)

All they that see Him laugh Him to scorn, tenor
All they that see Him laugh Him to scorn;
they shoot out their lips,
and shake their heads, saying:
(Psalm 22:7)

Alla som ser mig gör narr av mig,
de hånler och skakar på huvudet:
(Psaltaren 22:7)

He trusted in God that He would deliver Him, kör
He trusted in God that He would deliver Him:
let Him deliver Him, if He delight in Him.
(Psalm 22:8)

Han har överlämnat sig åt Herren,
nu får Herren gripa in och rädda honom
han är ju älskad av Herren.
(Psaltaren 22:8)

Thy rebuke hath broken His heart, tenor
Thy rebuke hath broken His heart;
He is full of heaviness.
He looked for some to have pity on Him,
but there was no man,
neither found He any to comfort him.
(Psalm 69:20)

Deras hån har krossat honom,
hans hjärta finner ingen bot.
Han hoppades på medkänsla,
men förgäves, på någon som ville
trösta honom men ingen fanns.
(Psaltaren 69:20)

Behold, and see if there be any sorrow, tenor
Behold, and see if there be any sorrow
like unto His sorrow!
(Lamentations 1:12)

När såg ni en plåga sådan som hans.
(Klagovisorna 1:12)

He was cut off out of the land, tenor
He was cut off out of the land of the living;
for the transgressions of Thy people was He stricken.
(Isaiah 53:8)

Han blev utestängd från de levandes land,
straffad för sitt folks brott.
(Jesaja 53:8)

But Thou didst not leave His soul in hell, tenor
But Thou didst not leave His soul in hell,
nor didst Thou suffer Thy Holy One to see corruption.
(Psalm 16:10)

Ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
(Psaltaren 16:10)

Lift up your heads, O ye gates, kör
Lift up your heads, O ye gates,
and be ye lift up, ye everlasting doors,
and the King of Glory shall come in.
Who is this King of Glory?
The Lord strong and mighty;
the Lord mighty in battle,
The Lord of Hosts:
He is the King of Glory.
(Psalm 24:7–10)

Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är då ärans konung?
Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung.
(Psaltaren 24:7–10)

Thou art gone up on high, alt
Thou art gone up on high;
Thou hast led captivity captive,
and received gifts for men,
yea, even from Thine enemies,
that the Lord God might dwell among them.
(Psalm 68:18)

Du drog upp mot höjderna,
du tog fångar, du fick gåvor från människor,
också från upprorsmännen –
du, Herre Gud, skulle bo där.
(Psaltaren 68:18)

How beautiful are the feet, sopran
How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace,
and bring glad tidings of good things.
(Isaiah 52:7; Romans 10:15)

Skönt ljuder stegen av dem
som bär bud om goda ting,
som ropar ut goda nyheter.
(Jesaja 52:7; Romarbrevet 10:15)

Why do the nations so furiously rage together, bas

Why do the nations so furiously rage together:
and why do the people imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up,
and the rulers take counsel together
against the Lord and against His anointed.
(Psalm 2:1–2)

Varför är folken i uppror,
varför detta gagnlösa mummel?
Jordens kungar reser si
och furstarna gaddar sig samman
mot Herren och hans smorde.
(Psaltaren 2:1–2)

Let us break their bonds asunder, kör
Let us break their bonds asunder
and cast away their yokes from us.
(Psalm 2:3)

Vi sliter sönder deras band
och kastar av oss deras bojor!
(Psaltaren 2:3)

He that dwelleth in heaven, tenor
He that dwelleth in Heav’n shall laugh them to scorn;
The Lord shall have them in derision.
(Psalm 2:4)

Han som tronar i himlen ler,
Herren ser på dem med löje.
(Psaltaren 2:4)

Thou shalt break them with a rod of iron, tenor
Thou shalt break them with a rod of iron;
thou shalt dash them in pieces like a potter’s vessel.
(Psalm 2:9)

Du skall krossa dem med en spira av järn,
slå sönder dem som lerkärl.
(Psaltaren 2:9)

Hallelujah, kör
Hallelujah,
for the Lord God Omnipotent reigneth,
Hallelujah!
The kingdom of this world
is become the kingdom of our Lord
and of His Christ;
and He shall reign for ever and ever,
King of Kings, and Lord of Lords.
Hallelujah!
(Revelation 19:6; 11:15; 19:16)

Halleluja! Herren, vår Gud,
allhärskaren, är nu konung.
Herraväldet över världen tillhör nu vår
Herre och hans smorde,
och han skall vara konung i evigheters evighet.
Konungarnas konung och herrarnas herre.
Halleluja!
(Uppenbarelseboken 19:6; 11:15; 19:16)
 

PART III

I know that my Redeemer liveth, sopran
I know that my Redeemer liveth,
and that He shall stand
at the latter day upon the earth.
And though worms destroy this body,
yet in my flesh shall I see God.
(Job 19:25–26)

For now is Christ risen from the dead,
the first fruits of them that sleep.
(I Corinthians 15:20)

Jag vet att min befriare lever
och till sist skall träda fram på jorden.
Och sedan denna min sargade hud är borta,
skall jag fri från mitt kött få skåda Gud.
(Jobs bok 19:25–26)

Men nu har Kristus uppstått från de döda,
som den förste av de avlidna.
(Första Korinthierbrevet 15:20)

Since by man came death, kör
Since by man came death,
by man came also the resurrection of the dead.
For as in Adam all die,
even so in Christ shall all be made alive.
(I Corinthians 15:21–22)

Ty eftersom döden kom
genom en människa kommer också uppståndelsen
från de döda genom en människa.
Liksom alla dör genom Adam,
så skall också alla få nytt liv genom Kristus.
(Första Korinthierbrevet 15:21–22)

Behold, I tell you a mystery, bas
Behold, I tell you a mystery:
we shall not all sleep,
but we shall all be chang’d in a moment,
in the twinkling of an eye, at the last trumpet.
(I Corinthians 15:51–52)

Vad jag nu säger er är ett mysterium:
vi skall inte alla dö,
men vi skall alla förvandlas, i ett nu,
på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud.
(Första Korinthierbrevet 15:51-52)

The trumpet shall sound, bas
The trumpet shall sound,
and the dead shall be rais’d incorruptible,
and we shall be chang’d.
For this corruptible must put on incorruption,
and this mortal must put on immortality.
(I Corinthians 15:52–53)

Basunen kommer att ljuda,
och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt,
och vi förvandlas.
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet
och detta dödliga kläs i odödlighet.
(Första Korinthierbrevet 15:52–53)

Worthy is the Lamb & Amen, kör
Worthy is the Lamb that was slain,
and hath redeemed us to God by His blood,
to receive power, and riches, and wisdom,
and strength, and honour, and glory, and blessing.
Blessing and honour, glory and power be unto Him
that sitteth upon the throne,
and unto the Lamb,
for ever and ever.
Amen.
(Revelation 5:12–14)

Lammet som blev slaktat är värdigt
att ta emot makten och få rikedom
och vishet och styrka och ära
och härlighet och lovsång.
Den som sitter på tronen,
honom och Lammet tillhör lovsången
och äran och härligheten och väldet
i evigheters evighet.
Amen.
(Uppenbarelseboken 5:12–14)