Yhdistys_vanha

Oulun vanha musiikki on vuodesta 2009 toiminut taideyhdistys, joka järjestää vuosittaista Oulun Vanha Musiikki -festivaalia sekä Kreettan kammari ja Café Barock Oulu -konserttisarjoja. Yhdistyksen arvoina ovat taide, tasavertaisuus ja laillisuus sekä toveruus. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja vahvistaa vanhan musiikin harrastusta, konsertti- ja koulutustoimintaa Oulussa ja Pohjois-Suomessa järjestämällä konsertteja ja koulutustapahtumia yhteistyössä̈ kunnallisten taidelaitosten, musiikkioppilaitosten, seurakuntien ja muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa. Yhdistyksen jäseninä on niin ammattimuusikoita, musiikin harrastajia kuin vanhaa musiikkia rakastavaa konserttiyleisöä ja yhdistyksen toiminnan tukijoita. Yhdistyksen toimintaa tukee Taiteen edistämiskeskus, tuotannollista yhteistyötä toteutetaan Oulun Kulttuuritapahtumayhdistyksen kanssa.

Oulun barokkiorkesteri (Obo) on Ovm ry:n yhteydessä toimiva oululaisten oma periodiorkesteri. Orkesteri mahdollistaa Oulun seudun ja Pohjois-Suomen vanhaan musiikkiin erikoistuneille muusikoille ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen sekä musiikin esityshistoriatietoisten musiikkikäytänteiden syvällisemmän harjoittamisen pitkäjänteisesti barokkiorkesteritoiminnassa. Oulun barokkiorkesteri esiintyy periodi-instrumentein vaihtelevissa kokoonpanoissa ja sitä johtamaan sekä sen solisteiksi kutsutaan kotimaan ja muun Euroopan vanhan musiikin alan eturivin taiteilijoita. Vierailijoina ja yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. barokkiviulistit Peter Spissky (Kööpenhamina), Dmitry Sinkovski (Moskova), Minna Kangas (Helsinki) ja Aira Maria Lehtipuu (Tampere), Nordic Baroque Dancers (Tukholma), tenori Anders J. Dahlin (Ruotsi), Georg Kallweit (Berliini).

Kuluvalla kaudella orkesteri esiintyi yhdessä Barocco Borealisin kanssa Anton Steckin johdolla Oulunsalo Soi -festivaalilla ja Oulun Vanha Musiikki 2020 -festivaalilla Obo toteuttaa yhteistyöprojektin tenori Topi Lehtipuun ja oululaisten kuorojen kanssa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 29.8.2019 toimikaudeksi 2019-2020 hallituksen jäseniksi valittiin Johanna Leponiemi (puheenjohtaja), Tiina Kortelainen (sihteeri), Virve Räisänen, Johanna Tuikka ja Anna-Maija Rousselle.

Yhteystiedot:

Johanna Leponiemi, puheenjohtaja@ovm.fi,  +358 41 4355941
Tiina Kortelainen, sihteeri@ovm.fi, +358 400 446483